Những thành tích của hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh

1. Bằng khen Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM vì đã có những nghĩa cử cao đẹp trong các hoạt động cứu trợ và ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Hà Tĩnh từ năm 2007 đến 2008 do UBMTTQVN tỉnh Hà Tĩnh tặng ngày 08/09/2008.

2. Bằng khen Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội thành phố nhiệm kỳ (2005 – 2008) do Chủ tịch UBND TP.HCM tặng ngày 26/02/2009.

3. Bằng khen Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM vì  đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2005 đến năm 2010 do Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng vào ngày 05/05/2010.

4. Bằng khen Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong việc tham gia đóng góp cho sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế và làm cầu nối xúc tiến đầu tư về quê hương Nghệ An giai đoạn 2005 – 2010 do Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng ngày 07/05/2010.

5. Bằng khen Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiều năm liên tục, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố, nhân nhiệm kỳ 5 năm ngày thành lập Hội (2005 – 30/04/2010) do Chủ tịch UBND TP.HCM tặng vào ngày 07/05/2010

6. Bằng khen Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM vì đã tích cực tuyên truyền vận động và ủng hộ các chương trình xã hội từ thiện năm 2010 do UBMTTQVV TP.HCM tặng ngày 12/01/2011

7. Bằng khen Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, xây dựng, tham gia hoạt động Hiệp hội thành phố góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội năm 2010 do Chủ tịch UBND TP.HCM tặng vào ngày 18/01/2011.

8. Bằng khen Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM vì đã có thành tích trong cứu trợ, giúp đỡ nhân dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2010 do UBMTTQVN tỉnh Hà Tĩnh tặng ngày 29/04/2011.

9. Bằng khen Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển Hội và ủng hộ quê hương khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2010, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Nghệ An do Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng vào ngày 04/05/2011

10. Bằng khen Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM vì đã tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện năm 2011 do UBMTTQVN TP.HCM tặng ngày 08/12/2011

11. Bằng khen Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Hội nhiều năm liên

tục, nhân kết thúc nhiệm kỳ II (2008 – 2011) do Chủ tịch UBND TP.HCM tặng vào ngày 16/12/2011 12. Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố do Chủ tịch UBND TP.HCM tặng ngày 26/12/2013./

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *