Thư ngỏ! mời ủng hộ kinh phí tổ chức chương trình kỷ niệm 7 năm CLB Ví Giặm Nghệ Tĩnh phía nam.

Nhân dịp niệm 7 năm ngày thành lập Cậu Lạc bộ Ví Giặm Nghệ Tĩnh phía Nam và 9 năm dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Cậu Lạc bộ Ví Giặm Nghệ Tĩnh phía Nam tổ chức chương trình “TRỌN TÌNH VÍ GIẶM”. Chương trình dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 26/11/2023 tại TPHCM, nhằm quảng bá và phát huy giá trị Di sản Văn hóa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.


Kính mong quý vị Doanh nhân, Doanh nghiệp trong và ngoài Hội ủng hộ, tài trợ cho chương trình ý nghĩa này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *