BLOG QUẢNG CÁO - DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
Vietnam English
<title>
 Chi tiết bài viết
Tin Tức | Tin tức hoạt động của hội (15:55 ngày 05/10/2018) | Xem ( 221)

BLOG QUẢNG CÁO - DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Mô hình gắn Banner quảng cáo : - Banner top (quảng cáo vàng): Dành cho các doanh nghiệp đã đóng góp nhiều cho hội. - Banner right (quảng cáo bạc): Dành cho các doanh nghiệp đã có website riêng của doanh nghiệp mình. - Banner BLOG QUẢNG CÁO : Dành cho các doanh nghiệp quảng cáo thêm hoặc chưa có website riêng của doanh nghiệp mình. Tin bài (bài viết) được đăng trong website và lưu trên dữ liệu (Database – Hostting) và có thể dẫn backlink về các kênh truyền thông khác như : Facebook – Fanpage facebook ; Youtube…Để thuận tiện cho doanh nghiệp hội viên, chùng tôi phân ra theo từng lĩnh vực như sau:

BLOG QUẢNG CÁO - DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Danh Mục Ngành Nghề Kinh Doanh Có Điều Kiện Theo Bộ KH&ĐT

Để  quảng cáo trên "Banner top, banner right và Blog Quảng cáo” trên Website của Hội Doanh Nghiệp Nghệ Tĩnh tại miền nam (http://hdnnt.com/ -*- http://hdnnt.net/) | Các hội viên và doanh nghiệp đã tham gia hội nếu có nhu cầu quảng cáo trên website vui lòng liên hệ:

E-mail: hoidoanhnghiepnghetinh@gmail.com   --*-- hdnnt.tphcm@gmail.com

-      Chánh văn phòng : 098 365 4475 – 091 665 4475 Mr Nguyễn Hữu Thống ; Email: huuthong75@gmail.com

-      Quản trị Website và truyền thông: 0968 084 168  Mr Nguyễn Quang Khanh ; 098 11111 83 Mr Trần Sỹ Hoàng.

Mô hình gắn Banner quảng cáo :

-      Banner top (quảng cáo vàng): Dành cho các doanh nghiệp đã đóng góp nhiều cho hội.

-      Banner right (quảng cáo bạc): Dành cho các doanh nghiệp đã có website riêng của doanh nghiệp mình.

-      Banner BLOG QUẢNG CÁO : Dành cho các doanh nghiệp quảng cáo thêm hoặc chưa có website riêng của doanh nghiệp mình. Tin bài (bài viết) được đăng trong website và lưu trên dữ liệu (Database – Hostting) và có thể dẫn backlink về các kênh truyền thông khác như : Facebook – Fanpage facebook ; Youtube…

 

Để thuận tiện cho doanh nghiệp hội viên, chùng tôi phân ra theo từng lĩnh vực như sau:

·         Lĩnh vực An ninh quốc phòng

·         Lĩnh vực Tư pháp

·         Lĩnh vực Tài chính

·         Lĩnh vực Công Thương

·         Lĩnh vực Lao động, Thương Binh và Xã hội

·         Lĩnh vực Giao thông vận tải

·         Lĩnh vực Xây dựng

·         Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

·         Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

·         Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

·         Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

·         Lĩnh vực Y tế

·         Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

·         Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

·         Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

·         Lĩnh vực Ngân hàng

 

Link tải file == >> DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Everslider - Responsive jQuery Carousel Plugin
DOANH NGHIỆP HỘI VIÊN
Giới thiệu

Tổ chức hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh

Câu chuyện Doanh nhân Xứ Nghệ

Hội viên - HDNNT
Tin Tức

Tin tức hoạt động của hội

Tin tức tổng hợp

Văn hóa Xứ Nghệ

CLB Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

CLB Golf Doanh Nhân Nghệ Tĩnh

Hội thơ Nghệ Tĩnh

Ẩm thực Xứ Nghệ

Khởi Nghiệp
Việc Làm